Problem vid röntgenundersökning?

Min hustru (83) har drabbats av svår stroke, och efter en vecka tillstötte en propp i hennes ena lunga. Hon ligger på Köpings lasarett, men måste till Västerås, som har en bättre utrustning. Kan det finnas problem, då vi efter operationen den 2 juni 2008 i Uppsala fick följande förhållningsortder: Obs! Strålbehandling mor cancer, sjukgymnastisk behandling med TENS eller kortvåg och viss operationsutrustning kan påverka pacemakern ogynnsamt?

Tacksam för snart svar, då röntgenundersökning beräknas i slutet av denna vecka eller i början av nästa.

Hej,

Normala röntgenundersökningar är sällan några problem. Strålbehandling går också bra, men det är väl inte aktuellt.
Däremot skall man inte genomgå magnetröntgen utom om det är ytterst viktigt. Allt det där känner röntgenläkarna till så ni behöver inte vara oroliga.

Lycka till,

Thomas Fåhraeus
Bjärred