Något hinder att flyga och gå genom passkontrollen med en pacemaker? Ullacarin

Hej Ulla Carin
Du kan passera i säkerhetskontrollen utan att det skadar din pacemaker. Du ska helst inte stå i bågen för det magnetiska fältet som finns omkring bågen,kan påverka arbetssättet på din pacemaker men återgår så fort du kommer ur fältet. Det kan också pipa pga pacemakern är gjord av titan och därför kan det vara bra att informerar innan och visa ditt pacemakerkort.

Lycka till
Maria
Pacemakersjuksköterska

Läs mer om ämnet: 
Flyga med pacemaker

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.