Min särbo har nydligen fått en pacemaker inopererad, har nu märkt att han har under sömnen ryckningar i vänster arm nattetid, liknande spasmer - kan detta ha något med pacemakern att göra. Har inte märkt detta tidigare. Visby den 30 januari 2009/Marlene Linden

Min särbo har nydligen fått en pacemaker inopererad, har nu märkt att han har under sömnen ryckningar i vänster arm nattetid, liknande spasmer - kan detta ha något med pacemakern att göra. Har inte märkt detta tidigare.

Visby den 30 januari 2009/Marlene Linden

Hej Marlene,

Börjar det rycka i vänster arm (pacemakern ligger väl på vänster sida) så bör han gå på en kontroll. I vissa pacemaker system utgör pacemakerkapseln pluspol dvs kapseln är strömförande. Den svaga strömmen kan stimulera små muskelnerver under pacemakern så att muskelryckningar uppstår. Ofta kan man programmera bort felet genom att minska spänningen om det går. Troligtvis är det detta som uppstått.

I sällsynta fall kan isoleringen runt elektroden ha skadats och ström läcker ut från själva elektroden och stimulerar bröstmuskeln. Då måste man öppna igen och laga isoleringen eller byta elektrod. Man kan mäta motståndet i elektroden och se om det har ändrats vid kontrollen.

Så kontakta sjukhuset så åtgärdar de problemet.

Lycka till.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund