Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Konvertering

Min man fick göra en hjärtkonvertering för några dagar sedan. Äter Waran. INR ligger inom ref. området. Skall nu ensam åka til Thailand på måndag. Oro. Behöver jag vara det? Förstår rikerna men finns det större risk att han återfår flimmret i snar anslutning till konverteringen? Läkaren har inte avrått från att resa.(Jag ska resa efter...)Tack!

Hej,

Ursäkta sent svar om din man nu skall resa imorgon. Det är omöjligt att gissa om han snabbt får tillbaka flimret eller ej. Blir han inte särskilt dålig under pga flimmer kan han åka utan risk som hans läkare föreslår. Det är bra om han har lite information nedskrivet på engelska om sin flimmersjukdom om han behöver elkonverteras i Thaland. Kan han få INR kontrollerat där så är ju det också bra, maten är ganska annorlunda.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Bjärred