Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Bradykardi och förmaksfladder?

Jag en kvinna som har diagnosen AV-Block 3. För tre och ett halvt år sedan - vid 55 års ålder - fick jag en pacemaker inopererad, efter att under ett halvår ha lidit av svåra yrselattacker och även vid ett par tillfällen svimmat. Pacemakern som - efter ett misslyckat försök att placera den på vänster sida - istället placerades på höger sida, har fungerat bra. Vid min senaste årliga kontroll, sade sig den biomedicinske analytikern - som inte var densamme som vid tidigare kontroller - att det fanns tecken på sk förmaksfladder. Det här kom som en överraskning för mig. Mitt hjärta kan slå extra slag vid de tillfällen då pacemakern har varit tvungen att gå in och jobba. Men det är snabbt övergående och så har det varit ända sedan jag fick min pacemaker. Jag har inte märkt att det skulle ha tilltagit. Hur behandlar man ett hjärta som slår både för långsamt och för fort?

Hej

Den långsamma pulsen tar pacemaker hand om men den kan inte bromsa om hjärtat går fort och då kanske av ett förmaksfladder. Pacemakern har ju en förmåga att lagra information och tittar på varenda signal som kommer i hjärtat och den kan då lagra ett litet EKG om det tillfälligt går för fort.Det var antagligen så de upptäckte att du ibland hade förmaksfladder.Har man problem med hjärtklappning och att hjärtat går fort så kan man behandla detta med ett läkemedel som är en betablockerare. Viktigt också att föra detta vidare till någon läkare som kan bedöma om du har behov av läkemedels behandling och ev blodförtunnande läkemedel för att minska risken att bilda blodproppar.

Mvh
Maria
Pacemakersjuksköterska

Läs mer i lexikon: 
Förmaksfladder
Läs mer om ämnet: 
Förmaksfladder

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.