Artikelarkiv

Titelsorteringsikon Författare Typ av webbsida Skapad
Ablation thomas.fahraeus LEXIKON 2010-05-06 16:20
Aktiv elektrod thomas.fahraeus BILDER 2007-01-03 14:29
Aktiv och passiv elektrod thomas.fahraeus BILDER 2007-01-02 22:57
Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling admin ÄMNESFÖRDJUPNING 2010-08-29 13:27
Anders ringer doktorn när det ringer admin PATIENTFALL 2011-09-28 10:46
Anna blev tryggare med Accent pacemaker admin PATIENTFALL 2011-11-09 15:27
Aorta thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 01:07
Arbete på gång admin NYHET 2013-04-04 16:11
Arteriell thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 01:09
Arytmi thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-12 17:54
Arytmivecka i England, trevlig sommar och en video! admin NYHET 2009-06-16 16:42
AV-block thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 09:10
AV-nodsblockering av olika grader thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 22:13
Barn och pacemaker thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-04-22 20:44
Batteriets livslängd thomas.fahraeus INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 00:48
Behandling av hjärtstopp år 2010 thomas.fahraeus NYHET 2010-10-28 08:35
Behöver vi pacemaker- och ICD-föreningar i Sverige? thomas.fahraeus NYHET 2008-03-10 04:12
Bildmaterial admin FÖRORD 2007-01-02 21:24
Biopsi thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:26
Biventrikulär pacing thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-10 01:01
Bradykardi thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 22:38
Broschyren Att leva med pacemaker admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-01-17 02:20
Cirkulationssystemet thomas.fahraeus BILDER 2007-01-03 16:56
CRT thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-10 00:59
CRT vid hjärtsvikt thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:57
Defibrillering thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 16:05
Den nya ultraljudsutrustningen eller röntgenkamrorna på flygplatser är ingen fara för pacemakerpatienter och ICD-bärare admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG, NYHET 2010-01-07 14:26
Det friska hjärtat thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:15
Det sjuka hjärtat thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:16
Diastole thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 22:36
Distansuppföljning av pacemaker- och ICD-patienter admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG, ÄMNESFÖRDJUPNING 2010-02-25 12:33
EKG thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:16
EKG – Elektrokardiogram thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-21 13:20
El-fys-utredning thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:27
Elektrod thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:14
Elektroden thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-21 19:24
Elektrofysiolog thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 16:09
EMI thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:15
En liten apparat maria.hesselstrand BILDER 2007-01-31 13:39
Esofagus-EKG thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:28
Extrasystolier thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 01:46
Flyga med pacemaker admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2013-11-26 21:24
För patient & anhöriga thomas.fahraeus FÖRORD, INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 09:42
Fördjupningar admin FÖRORD 2007-03-20 17:11
Före och efter operationen thomas.fahraeus INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 02:19
Förmak thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 02:07
Förmaksfladder thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:05
Förmaksflimmer thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 02:13
Förmaksflimmer thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 01:49
Första trådlösa, elektrodfria pacemakern inplanterad i hjärtat! thomas.fahraeus NYHET 2013-10-19 12:02